Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh Nguyễn Đình Huy, khu 7, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ Tài chính - Kế hoạch Huyện Hoành Bồ
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp mà tự dịch giấy tờ văn bản phục vụ mục đích cá nhân Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ng Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp Huyện Hoành Bồ
. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp Huyện Hoành Bồ
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp Huyện Hoành Bồ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1165
Đã truy cập: 1759022