Tin tức - Sự kiện

BTV Huyện uỷ nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Đề án cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn đô thị hóa và phát triển công nghiệp, dịch vụ huyện Hoành Bồ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19/06/2019 2:44:04 CH
157
CHUYÊN MỤC: Hội làng Bằng Cả