Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
173/KH-UBND 14/11/2019 Kế hoạch Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng UBND Huyện Hoành Bồ
174/KH-UBND 14/11/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng UBND Huyện Hoành Bồ
29/KH-BCĐ 13/11/2019 Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (từ ngày 10/11-10/12/2019) UBND Huyện Hoành Bồ
171/KH-UBND 08/11/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển đến năm 2015, định hướng đến năm 2030 UBND Huyện Hoành Bồ
170/KH-UBND 07/11/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1677/QĐ-TTg, ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ

3693/QĐ-UBND 01/11/2019 Quyết định về việc thành lập Ban sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
167/KH-UBND 30/10/2019 Kế hoạch Thực hiện tinh giản biên chế năm 2019 theo Nghị quyết 206/2019/NQ/HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc UBND Huyện Hoành Bồ
3545/QĐ-UBND 25/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành xây dựng công trình Cải tạo hệ thống chiếu sáng và sơn lại tòa nhà thi đấu thể thao huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
165/KH-UBND 24/10/2019 Kế hoạch Tiêm bổ sung văc-xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn huyện Hoành Bồ năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
164/KH-UBND 24/10/2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam UBND Huyện Hoành Bồ
163/KH-UBND 23/10/2019 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện UBND Huyện Hoành Bồ
3441/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND Huyện Hoành Bồ
24/NQ-HĐND 20/10/2019 Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoành Bồ, giai đoạn 2016-2020 HĐND Huyện Hoành Bồ
162/KH-UBND 18/10/2019 Kế hoạch Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
159/KH-UBND 15/10/2019 Kế hoạch triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết UBND Huyện Hoành Bồ
17/TB-HĐND 15/10/2019 Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Huyện Hoành Bồ

239/KH-UBND 15/10/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
158/KH-UBND 11/10/2019 Kế hoạch Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị (chỉ số DGI) huyện Hoành Bồ năm 2019 và các năm tiếp theo UBND Huyện Hoành Bồ
3267/QĐ-UBND 08/10/2019 Quyết định về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn hạng mục điều chỉnh cục bộ ranh giới GPMB trên địa bàn thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
3253-3266/QĐCC-UBND 08/10/2019 Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất UBND Huyện Hoành Bồ
2573/QĐ/HU 03/10/2019 Quyết định về việc thành lập BCĐ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ Huyện ủy Hoành Bồ
145/KH-UBND 27/09/2019 Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô năm 2019-2020 UBND Huyện Hoành Bồ
131/KH=UBND 04/09/2019 Kế hoạch kiểm tra ngăn chặn tầu, thuyền, phương tiện thuỷ nội địa hoạt động trái phép trong lĩnh vực lòng hồ Yên Lập thuộc địa bàn huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
127/KH-UBND 29/08/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở " trên địa bàn huyện Hoành Bồ, giai đoạn 2019-2025 UBND Huyện Hoành Bồ
126/KH-UBND 28/08/2019 Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 156/TB-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Hoành Bồ
124/CV-UBND 26/08/2019 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 UBND Huyện Hoành Bồ
122/KH-UBND 22/08/2019 Kế hoạch tham gia hội chợ Ocop khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
119/KH-UBND 12/08/2019 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Hoành Bồ năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
2577/QĐ-UBND 12/08/2019 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Huyện Hoành Bồ
18/NQ-UBND 07/08/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 HĐND Huyện Hoành Bồ
118/KH-UBND 06/08/2019 Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Hoành Bồ năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
2576/QĐ-UBND 06/08/2019 Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoành Bồ giai đoạn 2010-2020 UBND Huyện Hoành Bồ
113/KH-UBND 26/07/2019 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND, ngày 4/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc UBND Huyện Hoành Bồ
2424/QÐ-UBND 25/07/2019 Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
2422/QÐ-UBND 25/07/2019 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn huyện Hoành Bồ năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
2389/QÐ-UBND 25/07/2019 Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do ông Hoàng Quang Vinh và Đặng Thị Yến tại khu dân cư đô thị Tây cầu Trới, khu 1, thị trấn Trới huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
2401/QÐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc Bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông trung học dân tộc nội trú Hoành Bồ năm học 2019-2020 UBND Huyện Hoành Bồ
112/KH-UBND 19/07/2019 Kế hoạch thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện UBND Huyện Hoành Bồ
108/KH-UBND 10/07/2019 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII... UBND Huyện Hoành Bồ
2306/QÐ-UBND 10/07/2019 Quyết định về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1 cho các trường có cấp tiểu học, năm học 2019-2020 UBND Huyện Hoành Bồ
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1049
Đã truy cập: 1157215