Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Chuyển biến tích cực ở Hoành Bồ

19/08/2019 08:52

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp của huyện Hoành Bồ ngày càng trưởng thành, phát triển, chất lượng được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, Huyện ủy Hoành Bồ đã khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện. 100% chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc học tập, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. 100% đảng viên ở cơ sở đã viết và nộp bài thu hoạch về chi, đảng bộ cơ sở. Đây được coi là đợt sinh hoạt chính trị giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ huyện nắm vững các nội dung cơ bản, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động.

hoanh bo
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ huyện Hoành Bồ về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Quang Cảnh

 

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW cũng đã được huyện Hoành Bồ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nói chung và cán bộ cấp chiến lược nói riêng ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm từ luân chuyển, điều động đến đào tạo cán bộ với những hình thức khác nhau. Trong đó, 4 đồng chí quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được bồi dưỡng qua các lớp cán bộ nguồn của tỉnh. Đồng thời, thường xuyên trang bị kiến thức cho lãnh đạo các cấp qua các lớp bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn, các hội nghị báo cáo viên của tỉnh, huyện.

Huyện cũng đã thực hiện quyết liệt công tác điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện về xã, thị trấn và ngược lại, từ xã này sang xã khác, giữa các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, đoàn thể. Thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không phải là người địa phương từ cấp huyện đến cấp xã với 10/13 Bí thư Đảng ủy và 10/13 Chủ tịch UBND cấp xã. Thực hiện nhất thể hóa các chức danh đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, thôn, khu.

Từ năm 2018, Hoành Bồ cũng là địa phương đầu tiên tổ chức kiểm tra chất lượng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý khối đảng, khối chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và công chức cấp xã. Việc sát hạch được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực thi công vụ và là căn cứ để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Phí Tiến Lữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc xây dựng các quy chế, quy định trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu đảm bảo công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ nhân sự qua việc lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ, công chức, ban hành nghị quyết công tác cán bộ tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy hằng tuần.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ luôn quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác cán bộ, không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền, lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thao túng trong công tác cán bộ, lợi dụng quyền lực được giao để phục vụ cho lợi ích cá nhân.

Đồng thời, nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các đối tượng có các biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền, thực hiện tốt quy định văn hóa công sở, bộ quy tắc ứng xử Tự tin là công dân Hoành Bồ, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cán bộ, công chức, người lao động. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, Huyện ủy Hoành Bồ tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ. Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên đối với cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công tác cán bộ.

 

Theo Báo Quảng Ninh

qt.hoanhbo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 956
Đã truy cập: 1290812