Chuẩn hóa cán bộ, công chức ở Quảng Ninh

17/05/2019 10:24

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) đạt chuẩn về chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, phấn đấu 100% CBCC từ cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ứng dụng thành thạo CNTT trong giải quyết các TTHC; 100% công chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong thực thi công vụ...

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2018.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2018.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã đưa ra và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp, như: Đổi mới, hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBCC; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển CBCC; đổi mới phương thức tuyển dụng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hoàn thiện công tác đánh giá, khen thưởng và kỷ luật...

Ban hành và thực hiện trước khi có Nghị quyết số 18 và 19, Ðề án 25 của tỉnh về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, được đánh giá là bước đi chủ động, đột phá. Triển khai đề án, tỉnh đã rà soát tổng thể và kỹ lưỡng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị. Từ đó đánh giá những mặt mạnh và cả những yếu tố bất cập để đề ra giải pháp.

Từng nội dung trong đề án đều được tiến hành thận trọng và có lộ trình. Việc sắp xếp, điều chuyển được thực hiện từng bước, đúng quy trình, lộ trình để vừa phát huy được năng lực cán bộ, vừa không làm ảnh hưởng tâm lý của cả đội ngũ và tác động tiêu cực đến bộ máy. Trong đó, việc đánh giá đúng năng lực, lựa chọn cán bộ đủ tầm, am hiểu lĩnh vực, có phẩm chất, uy tín được chú trọng đặc biệt, quyết định sự thành công của tổ chức bộ máy mới.

Thực hiện Nghị quyết số 18 và 19, hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 5/2/2018 với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát thực và nhanh chóng triển khai thực hiện. Trong các nhiệm vụ, giải pháp đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ, tập trung vào những nội dung chính như: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo; nhất thể hóa các chức danh...

Đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, tỉnh đã chủ động khảo sát, đánh giá, rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp, sử dụng, bố trí cán bộ theo quy hoạch. Các cấp ủy trong tỉnh tích cực đổi mới, lựa chọn chương trình, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn sâu, nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng khả năng vận dụng thực tiễn sau đào tạo. Đồng thời, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn gắn với những lĩnh vực trọng tâm, trọng yếu của tỉnh, như: Du lịch, dịch vụ, ngoại ngữ, thủy sản, môi trường...

Cùng với đó là việc đào tạo tiếng Anh, tiếng Trung cho đội ngũ CBCC và tiếng dân tộc cho cán bộ biên giới. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 18.000 lượt cán bộ được đào tạo chuyên sâu theo các chương trình, đề án.

Cán bộ công chức thị trấn Trới (Hoành Bồ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ, công chức thị trấn Trới (Hoành Bồ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Quảng Ninh cũng thể hiện sự quyết tâm, linh hoạt và sáng tạo trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển, điều động cán bộ trên cơ sở bám sát quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Việc bổ nhiệm cán bộ luôn đảm bảo dân chủ, minh bạch, công khai, khách quan; nhân sự được bổ nhiệm đều đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy trình, đảm bảo các nguyên tắc. 100% cán bộ được bổ nhiệm đều trong quy hoạch, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có phẩm chất, đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn sát với vị trí, chức danh bổ nhiệm, được đào tạo lý luận chính trị, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phương thức bổ nhiệm cán bộ có đổi mới, đột phá, điển hình là tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ thông qua trình bày đề án và thi tuyển lãnh đạo, quản lý. Giai đoạn 2013-2018, tỉnh đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 296 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng được tỉnh thực hiện có nền nếp, đảm bảo quy chế, kế hoạch, dân chủ, công khai, khách quan. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện luân chuyển cán bộ gắn với chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương; luân chuyển cán bộ trẻ, có triển vọng về nơi có nhu cầu và giao đảm nhận giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu; không luân chuyển đối với cán bộ có khuyết điểm, hạn chế về năng lực, uy tín. Giai đoạn 2010-2017 toàn tỉnh luân chuyển, điều động 1.044 lượt cán bộ.

Theo đánh giá của các cấp ủy, cán bộ được luân chuyển, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng của các sở, ngành, đoàn thể, đều tiếp cận nhanh công việc mới, có trách nhiệm, tâm huyết, được bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện, am hiểu nhiều lĩnh vực, đóng góp công sức, trí tuệ cho các địa phương...

Theo Báo Quảng Ninh

qt.hoanhbo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1222
Đã truy cập: 1060608