UBND huyện họp thông qua dự kiến phân bổ, điều chỉnh biên chế công chức, viên chức, hợp đồng 68 cho các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp

12/12/2017 15:00
Sáng 12/12, UBND huyện họp thông qua dự kiến phân bổ, điều chỉnh biên chế công chức, viên chức, hợp đồng 68 cho các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện từ ngày 21/11/2017. Đồng chí Tô Quốc Hưng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của phòng Nội vụ huyện, hiện nay toàn huyện có 90 công chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 136 biên chế, hợp đồng 68 và hợp đồng lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (không kể sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo).

 

Căn cứ quyết định số 4555/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2017, từ ngày 21/11/2017 UBND huyện Hoành Bồ được giao tổng số 81 biên chế (giảm 10 biên chế so với thời điểm được giao đầu năm 2017) và 9 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68 (tăng 1 chỉ tiêu).

 

Căn cứ Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị chưa tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2017, từ ngày 21/11/2017, UBND huyện Hoành Bồ được giao tổng số người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 là 1.139 (nếu không kể sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo là 136, giảm 3 chỉ tiêu so với thời điểm được giao đầu năm 2017).

 

Căn cứ thực tế, yêu cầu công việc, phòng Nội vụ huyện đã trình Thường trực UBND huyện dự kiến phân bổ, điều chỉnh biên chế công chức, viên chức và hợp đồng 68 cho các phòng, ban, cơ quan và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện từ ngày 21/11/2017. Theo đó, dự kiến sẽ giảm 2 biên chế của phòng Nội vụ, 1 biên chế của phòng LĐ-TB&XH, 1 biên chế phòng GD&ĐT, 1 biên chế phòng Tư pháp, 2 biên chế phòng VH-TT, 1 biên chế phòng Dân tộc, 1 biên chế phòng TC-KH và điều chuyển 1 biên chế của phòng TC-KH sang phòng KT-HT (do phòng KT-HT có 1 biên chế đang được biệt phái sang Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện), điều chuyển 1 biên chế của Văn phòng HĐND-UBND huyện sang hợp đồng 68. Như vậy, giảm được 10 biên chế và tăng 1 chỉ tiêu hợp đồng 68 như Quyết định số 4555 của UBND tỉnh.

 

Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, sẽ chuyển 1 viên chức từ Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất sang Trung tâm Phát triển quỹ đất (thay chỉ tiêu của 1 đồng chí đã chuyển từ Trung tâm Phát triển quỹ đất sang Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất); chấm dứt 2 hợp đồng lao động thuộc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ. Như vậy, giảm được 3 chỉ tiêu như Quyết định số 4556 của UBND tỉnh.

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe Tờ trình của phòng Nội vụ huyện, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, phân tích thực tế công việc cũng như nhu cầu sử dụng lao động của các cơ quan, phòng, ban, đơn vị; đề xuất những hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, kết luận cuộc họp, đồng chí Tô Quốc Hưng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chỉ đạo: không điều chuyển công chức của phòng TC-KH sang phòng KT-HT mà sẽ trả lại phòng KT-HT 1 cán bộ biệt phái đang làm việc tại Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện; vị trí còn thiếu tại Văn phòng điều phối nông thôn mới sẽ xem xét bố trí, bổ sung từ nguồn kinh phí hoạt động của Văn phòng. Đối với chỉ tiêu của các phòng, ban, đơn vị khác sẽ giữ nguyên như Tờ trình. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện sớm hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND huyện ký ban hành Quyết định về việc phân bổ biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 để phòng TC-KH có căn cứ phân bổ dự toán ngân sách năm 2018.

 

Đồng chí cũng nhấn mạnh: theo chủ trương tinh giản biên chế của Tỉnh, năm 2018 và những năm tiếp theo, chỉ tiêu biên chế huyện được giao sẽ ngày càng ít đi; tuy nhiên khối lượng công việc sẽ ngày càng nhiều hơn. Do vậy, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị cần tập trung xem xét, phân bổ và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cho hợp lý theo hướng một người có thể làm nhiều việc, vừa phát huy tính năng động, sáng tạo của người lao động, vừa tiết kiệm kinh phí và vẫn thực hiện công việc có hiệu quả cao./.

Phương Loan


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 881
Đã truy cập: 1621467