UBND huyện họp phiên thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017

23/06/2017 10:00
Ngày 22/6, UBND huyện Hoành Bồ họp phiên thường kỳ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Chủ tịch UBND  huyện Triệu  Đức Hương chủ trì phiên họp.

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản tăng so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp- TCN đạt gần 4300 tỷ đồng, tăng 8,6% so CK,  thương mại, dịch vụ đạt gần 1500 tỷ đồng, tăng gần 16% so CK; sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp phát triển ổn định, giá trị đạt 294 tỷ đồng, tăng 4,2% so CK. Thu ngân sách nhà nước đạt 259 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Chủ đề công tác năm của tỉnh và của huyện được triển khai sâu rộng và bước đầu có hiệu quả thiết thực; các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên được quan tâm chỉ đạo.

 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các kết quả đã đạt được và các ý kiến đóng góp của các đại biểu về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND huyện Triệu Đức Hương yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung điều hành linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra; tiếp tục bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 09- NQ/HU ngày 08/12/2016 của Huyện ủy, Nghị quyết số 27/2016/NQ- HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện.

 

Đồng chí Chủ tịch  UBND huyện nhấn mạnh: Trong phát triển kinh tế cần phải thực hiện các giải pháp thiết thực để thu hút đầu tư, tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành thu chi ngân sách. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược là : phát triển hạ tầng đồng bộ; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong sản xuất nông nghiệp phải gắn với thực hiện trương trình xây dựng  NTM chuyển từ lượng sang chất. Chủ động trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến kinh doanh tài nguyên, khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Song song với phát triển kinh tế,  đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp các ngành quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa- xã hội, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, định hướng dư luận; duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; thường xuyên quan tâm công tác quản lý vệ sinh ATTP; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công. Cùng với đó thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tuyển quân để đảm bảo giao quân năm 2018.

Hồng Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 890
Đã truy cập: 1621476