Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoành Bồ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới

07/06/2013 15:00
Ngày 7/6/2013, tại Huyện ủy Hoành Bồ, Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Hoành Bồ từ năm 2011 đến tháng 5/2013. Đồng chí Khổng Minh Thành, ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo phòng văn hóa – thông tin; phòng nông nghiệp – PTNT; Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao; Đài Truyền thanh – truyền hình huyện.

Qua 02 năm triển khai xây dựng nông thôn mới trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch số 10-KH/TG ngày 21/3/2011 tuyên truyền Nghị quyết số 02 ngày 13/1/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Hoành Bồ đến năm 2020. UBND huyện  đã có kế hoạch 837/KH-UBND ngày 08/10/2012. Kế hoạch tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Hoành Bồ đến năm 2020. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi thường xuyên, phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, lấy kết quả để vận động và lồng ghép qua các hoạt dộng sinh hoạt tập thể, các hội nghị, các cuộc họp tại khu dân cư, quê hệ thống phát thanh, qua băng zôn, pa nô, khẩu hiệu. Cụ thể, trên địa bàn huyện đã treo dán trên 200 lượt băng zôn, khẩu hiệu, xây dựng lắp đặt 14 cụm tranh cổ động tại Trung tâm các xã, thị trấn… Đài TT-TH huyện đã duy trì thường xuyên chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới mỗi tháng 2 số, phát 4 lần/tháng. Đưa gần 1000 tin, bài tuyên truyền phản ánh tình hình kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới trên hệ thống truyền thanh – truyền hình huyện và các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” triển khai đạt kết quả tốt.

 

Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng giúp cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới đã có những chuyển biến tích cực. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân  hiểu rõ mục đích, ý nghĩa to lớn của Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với mỗi địa phương tự nguyện tham gia.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới còn một số tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền trực quan bằng pa nô, khẩu hiệu, áp phích còn ít, chưa đạt yêu cầu, nội dung tuyên truyền lưu động còn sơ sài, đơn điệu, chưa phong phú đa dạng. Công tác tuyên truyền ở các xã chưa được chủ động. Kết quả tuyên truyền chưa cao. Nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn chậm, tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước vẫn tồn tại trong một số cấp ủy, chính quyền nhân dân các địa phương./

Trương Công Vương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 775
Đã truy cập: 1528877