Phòng Lao động TB&XH

29/05/2019

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

               I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

                  - Các đồng chí lãnh đạo

 

 

 

Đồng chí: Phạm Thị Nhàn 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Quyền Trưởng Phòng

 Trình độ : Đại học Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế.

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0936.195.475

Email: phamthinhan.hb@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng 

Trình độ: ĐH lao động xã hội

Trình độ chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại: 02033.601.261

Email: nguyenthanhdung@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thùy Lam 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng 

Trình độ: ĐH Luật Kinh tế;ĐH quản lý Kinh tế;

ĐH Ngoại Ngữ

Thạc sỹ Kinh tế  Nông nghiệp 

Trình độ chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại: 0904487744

Email: nguyenthuylam@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

                             II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

  Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 924
Đã truy cập: 1970873