Ban dân vận

04/06/2019


BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY  

 

                 1.  THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy Hoành Bồ.

Địa chỉ: Khu 6 - thị trấn Trới - Hoành Bồ - Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.692282; 02033.858667.

E-mail: bandanvan_huhb@quangninh.gov.vn

 

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY

                          Các đồng chí lãnh đạo
 
 

 

 Đồng chí:  Bùi Thị Thu Hà

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Dân vận; Chủ tịch MTTQ huyện.

 Chuyên môn: Đại học nông nghiệp.

Lý luận: Cao cấp.

Điện thoại: 02033.6588717; 0988.481869.

Email:  buithithuha@quangninh.gov.vn

 

 

 Đồng chí: Chu Văn Chấn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

 Chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán.

Lý luận: Cao cấp..

Điện thoại: 02033.3692282; 0913.025463.

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận 

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại: 02033.691.997; 0985.224.882

Email: Nguyenquochung.hb@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Song Giang

Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân vận

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số ĐT: 0913.523.505

Email: nguyensonggiang@gmail.com

 

          3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

           3.1Chức năng.

        - Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo.

         - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Huyện ủy; chịu sự quản lý về mọi mặt của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

3.2 Nhiệm vụ.

         - Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của cấp ủy và Ban Thường vụ. Chuẩn bị, tham gia các dự thảo nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình công tác dân vận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ. 

            - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ thể chế hoá các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. 

           - Sơ kết, tổng kết các chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. 

          - Hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của cấp trên về công tác dân vận; hướng dẫn khối vận về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Giúp cấp ủy kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, sơ tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Theo dõi tình hình, phong trào và nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tổng kết kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo kiến nghị và đề xuất chủ trương với tỉnh, trung ương và cấp ủy địa phương về công tác dân vận và những vấn đề liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, những đề xuất kiến nghị của quần chúng nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở. Kiểm tra đôn đốc các tổ chức Đảng, các ngành, các đoàn thể trong việc  thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ triển khai công tác tổ chức và cán bộ trong khối theo quy định của cấp ủy; đề xuất việc bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ trong khối thuộc diện cấp ủy quản lý, kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân vận; tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của hệ thống chính trị; tham gia công tác xây dựng Đảng ở các đảng bộ cơ quan khối dân vận.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan nhất là các cơ quan trong khối các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận ở cơ sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 532
Đã truy cập: 1859889