CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA

19/11/2018

 

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA

 

1. Thông tin chung.

Tên cơ quan: Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

Fax: 0203.3.690 983 

Email: 

Địa chỉ: Khu 6 - thị trấn Trới - Hoành Bồ 

2. Các đồng chí Lãnh đạo

 

- Thủ trưởng. 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Quý

Chức vụ: Thủ trưởng Cơ quan

Kiểm tra - Thanh tra

 Chuyên môn: ĐH chuyên ngành QTKD và XDCB;

Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Lý luận: Cao cấp

ĐT: 02033.601.246; 0983973578

 Email:nguyenhoangquy@quangninh.gov.vn


 

- Phó Thủ trưởng. 

  

 

 Đồng chí: Vũ Thị Oanh

Chức vụ: Phó Thủ trưởng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

ĐT: 0203.3858.137; 0912.902.927

Email: vuthioanh@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Vũ Thanh Tuấn

Chức vụ: Phó Thủ trưởng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0972626818

Email: phongktht.hb@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Phó Thủ trưởng

Điện thoại: 0912 506 656

Email: nguyenthanhtung.hb@quangninh.gov.vn

 

3. Chức năng, nhiệm vụ: 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 542
Đã truy cập: 1859899