Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

29/05/2019

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC NỘI VỤ

 

1. Thông tin chung

Tên đơn vị: Cơ  quan Tổ chức - Nội vụ

Số điện thoại: 0203.3858077

Email:

 

2. Các đồng chí lãnh đạo

- Thủ trưởng.

 

 

Đ/c: Khổng Minh Thành

Thủ trưởng

ĐT: 02033.520.666

Email: khongthanh@quangninh.gov.vn

 
 

 

 - Phó thủ trưởng

 

 

Đồng chí: Bùi Minh Tấn

Chức vụ: Phó thủ trưởng 

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số ĐT:  0986034499

Email: buiminhtan@gmail.com

 

 

 

Ông: Đỗ Quyết Tiến.

Chức vụ: HUV, Phó Thủ trưởng 

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa,

 Đại học Luật kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

 Số điện thoại: 0904.076198

Email: 

 

   
 

n

 

I/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1043
Đã truy cập: 1865920