Huyện Ủy

11/09/2019

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan : Huyện uỷ huyện Hoành Bồ 
Địa chỉ  : Hoành Bồ - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3858041
Fax  : 0203.3690893
Email  : 
huhb@quangninh.gov.vn

 
 

 


II.TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 


TỈNH UỶ VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN UỶ

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú

ĐT: 02033.858.398

Email: nguyenanhtu@quangninh.gov.vn

 

 

 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ     

Đồng chí: Phí Tiến Lữ

ĐT: 02033.858.078

Email: phitienlu@quangninh.gov.vn

 

 

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN UỶ

Đồng chí: Phạm Lê Hưng

ĐT: 02033.858.658

Emailphamlehung@quangninh.gov.vn

 

 

III. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú

Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 02033.858.398

Email: nguyenanhtu@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: Phí Tiến Lữ

    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

ĐT: 02033.858.078

Email:phitienlu@quangninh.gov.vn 

 

 

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN UỶ

Đồng chí: Phạm Lê Hưng

ĐT: 02033.858.658

Emailphamlehung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Hợp

Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: Lexuanhop@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Tô Quốc Hưng

Ủy viên BTV Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Email: toquochung@quangninh.gov.vn 

 

 

 

Đồng chí: Khổng Minh Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

ĐT: 02033.502.666

Email:khongminhthanh@quangninh.gov.vn 

 

 

 

  Đồng chí: Bùi Thị Thu Hà 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

ĐT: 02033.858.667

Email: buithithuha@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Quý

Ủy viên BTV huyện ủy,

Thủ trưởng Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra

ĐT: 02033.858.138

Email: nguyenhoangquy@quangninh.gov.vn 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trọng Khánh 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Trới

ĐT: 02033.502.666

Email: nguyentrongkhanh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Quý 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Trưởng Công an huyện

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Điển

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 

 

IV. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ (2015-2020)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

ĐC: Nguyễn Anh Tú

Bí thư Huyện ủy

2

ĐC: Phí Tiến Lữ

Phó bí thư Thường trực  Huyện uỷ

3

ĐC: Phạm Lê Hưng

Phó Bí thư huyện uỷ

4

ĐC: Lê Xuân Hợp

Chủ tịch HĐND huyện

5

ĐC: Tô Quốc Hưng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

6

ĐC: Khổng Minh Thành

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức -  Nội vụ

7


Bùi Thị Thu Hà


Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

8


ĐC:Nguyễn Hoàng Quý


Thủ Trưởng cơ quan Thanh tra - Kiểm tra

9


ĐC: Nguyễn Trọng Khánh


Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Trới

10

ĐC: Nguyễn Đức Quý

Trưởng Công an huyện

11

ĐC: Nguyễn Đình Điển

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

12

ĐC: Đặng Thị Yến

Phó Chủ tịch HĐND huyện

13

ĐC: Nguyễn Hữu Nhã

Phó Chủ tịch UBND huyện

14

ĐC: Nguyễn Như Trang

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

15

ĐC: Nguyễn Hồng Cấp

Chánh Văn phòng Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện

16

ĐC: Bùi Minh Tấn 

Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ

17

ĐC: Đỗ Quyết Tiến

Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ

18

ĐC: Đinh Thị Nhung

Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

19

ĐC: Đỗ Quyết Tiến

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Dân

20

ĐC: Nguyễn Xuân Hải

Chủ tịch Hội nông dân huyện

21

ĐC: NGuyễn Ngọc Sáu 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

22

ĐC: Phan Thanh Hùng

Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện

23

ĐC: Đoàn Mạnh Tuấn 

Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện

24

ĐC: Lý Ngọc Nam

Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

25

ĐC: Nguyễn Văn Ngọc

Trưởng phòng Dân tộc huyện

26

ĐC: Bùi Xuân Hưng

Phó Trưởng Phòng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện

27

ĐC: Nguyễn Thanh Ân

Trưởng phòng TN&MT huyện

28

ĐC: Hoàng Việt Dũng

Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện

29

ĐC: Phạm Đức Tuấn 

Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện

30

ĐC: Vũ Thị Oanh

Phó Chủ nhiệm UBKT huyện

31

ĐC: Nguyễn Thị Định

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

32

ĐC: Mạc Trung Dũng

Bí thư Đảng uỷ xã Thống Nhất

33

ĐC: Đỗ Thị Phương

Bí thư Đảng uỷ xã Lê Lợi

34

ĐC: Đinh Thị Nhung

Bí Thư Đảng uỷ xã Sơn Dương

35

ĐC: Tạ Hữu Dũng

Bí thư Đảng uỷ xã Quảng La

36

ĐC: Nguyễn Hồng Quang

Bí Thư đảng uỷ  xã Đồng Lâm

37

Đ/C: Bàn Ngọc Hương

Phó Bí thư Đảng uỷ  xã Đồng Lâm

38

ĐC: Bàn Sinh Hương

Bí thư Đảng ủy  xã Kỳ Thượng

39

ĐC: Linh Du Minh

Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn 

40

ĐC: Phạm Thu Hằng

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ

41

Đ/C: Bế Minh Hằng

Viện Trưởng viện Kiểm sát Nhân dân huyện                     

42

Đ/C: Trần Quang Cường

Chánh án Toà án nhân dân huyện

  

  


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 891
Đã truy cập: 1970840