Kết cấu hạ tầng.

Về giao thông: Xác định giao thông đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển kinh tế miền núi theo định hướng đến năm 2010; do đó năm 2004 huyện đã thực hiện được mục tiêu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế (EC,WB, Fao..) huyện cải tạo, nâng cấp đường cấp phối, xây dựng mới 02 cầu bắc qua Sông Đồn,  sông Đồng Giang. Chương trình bê tông hoá, nhựa hoá đường xã, thôn, khu được triển khai tích cực băng các nguồn vốn.
Ngoài các dự án phát triển giao thông nông thôn do huyện quản lý; Trung ương và tỉnh đã đầu tư trên 140.000 triệu đồng để triển khai nâng cấp mở rộng các tuyến đường qua địa bàn huyện là quốc lộ 279 (34km) và tỉnh lộ 326 (28km); thi  công dự án đường Trới-Vũ oai, đường dẫn cầu Bang vào khu công nghiệp Thống nhất, nối liền huyện Hoành Bồ với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh.
Về điện năng: Trước năm 2000 chỉ có 3/13 đơn vị xã, thi trấn có điện lưới quốc gia, đến năm 2003 là 11/13 xã sử dụng điận lưới và đến năm 2004 hoàn thành  100% việc đưa điện lưới quốc gia đến các xã, nâng số hộ dân được sử dụng điện lưới thắp sáng đạt 85% tổng số hộ toàn huyện. Với tổng vốn đầu tư cho điện nông thôn giai đoạn 2001-2005 theo dự án đạt 41.000 triệu đồng, trong đó vốn năng lượng nông thôn 23.000 triệu đồng. 
 Về trường học tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII tạo bước chuyển biến tích cực về giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; huyện đã đầu tư và đưa vào sử dụng trung tâm đào tạo bồi dưỡng chính trị huyện; thực hiện xong chương trình xoá phòng học tranh tre. Đến nay có 6/13 xã xây dựng xong trường học cao tầng với tổng diện tích đưa vào sử dụng trên 3.800 m2. Vốn đầu tư cho việc tăng cường cơ sở vật chất các trường học (Bậc học mần non, tiểu học,THCS) giai đoạn 2000-2005 đầu tư 13.500 triệu đồng, bình quân 2.250 triệu đồng/năm.
Về đầu tư cho y tế từ năm 2001-2005 huyện được nhà nước đầu tư trên 6.100 triệu đồng xây dựng 01 phòng khám đa khoa và khu điều trị bệnh nhân, và 01 phòng khám khu vực xã Quảng La, trong đó bằng nguồn vốn ADB : 4.100 triệu đồng; vốn ngân sách nhà nước: 2.000 triệu đồng. Ngoài ra năm 2004, 2005 huyện cân đối kế hoạch vốn để  đầu tư nâng cấp 5 trạm ytế xã, đạt chuẩn quốc gia  vào năm 2005 bằng 38% chỉ tiêu kế hoạch chuẩn quốc gia đến năm 2010.
Về trụ sở HĐND và UBND các xã: Tính đến năm 2003 chỉ có 9/13 trụ sở HĐND và UBND xã được xây dựng cao tầng, diện tích đưa vào sử dụng 3.700m2. Đến năm 2005 toàn bộ trụ sở HĐND và UBND xã đã cao tầng hoá, vốn đầu giai đoạn 200-2005 đạt 7.150 triệu đồng.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 588
Đã truy cập: 1896549