TT Y TẾ

17/04/2018

 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀNH BỒ

Địa chỉ: Thị Trấn Trới - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0966 271 313; Fax: 0203.3.858665

Email: ttythb.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://www.benhvienhoanhbo.org.vn

 

 

                  I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 


                      - Các đồng chí lãnh đạo

 

 

 Đồng chí : Nguyễn Văn Trọng

Chức vụ: Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Bs CKII - QLYT

Lý luận chính trị: Cử nhân

Email: nguyenductrongngvy@gmail.com

Điện thoại cơ quan: 0203.3691698; 0916630618

 

 Đồng chí: Tô Xuân Bá

Chức vụ : Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: BsCKI - Nội khoa

Lý luận chính trị: Trung cấp

Email: toxuanba@gmail.com

Điện thoại cơ quan: 0203.3692630; 0918914168

 

Đồng chí : Đinh Văn Thuận

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: BsCKI - Nội khoa

Lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3858870; 0918714168

Email: dinhvanthuanbvhb@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thuỷ 

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: BsCKI - YTCĐ  

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

Điện thoại cơ quan: 0203 3692 355;  0985168563

Email: bichthuyttythb@gmail.com

 

                II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


                  1.  Chức năng : 


-       Khoa khám bệnh. 
-       Liên khoa Nội- Nhi- Lây- HSCC 
-       Liên khoa Ngoại- Sản- Chuyên khoa 
-       Liên khoa Dược- cận lâm sàng 
-       Phòng khám đa khoa khu vực Quảng La 
-       Phòng Kế hoạch tổng hợp 
-       Phòng Kế toán tài vụ 
-       Phòng tổ chức- Hành chính 
-       Phòng Điều dưỡng 


            2. Nhiệm vụ: 


2.1. Cấp cứu – Khám bệnh - Chữa bệnh 
a. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú. 
b. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước. 
c. Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ các bệnh tật thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa theo phân tuyến kỹ thuật đã được phê duyệt. 
d. Tổ chức khám giám định sức khoẻ, giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu. 
e. Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến khi vượt quá khả năng của Bệnh viện. 
2.2. Đào tạo cán bộ y tế 
a. Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế. 
b. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu. 
2.3. Nghiên cứu khoa học về y học 
a. Tổ chức tổng kết đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu 
b. Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp Bộ và cấp Cơ sở. 
c. Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. 
2.4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật. 
a. Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (phòng khám đa khoa, y tế cơ sở) thực hiện các pháp đồ chẩn đoán và điều trị. 
b. Tổ chức chỉ đạo các xã, phường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế địa phương. 
2.5. Phòng bệnh 
a. Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch. 
b. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng. 
2.6. Hợp tác quốc tế 
Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước. 
2.7. Hợp tác kinh tế y tế 
a. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí. 
b. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế. c. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy dịnh của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện; Từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 969
Đã truy cập: 1865846