Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

03/05/2019

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HOÀNH BỒ.

Địa chỉ : Khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ 

Điện thoại : 0333.858.239

Email : Hlhpn.hb@quangninh.gov.vn

 

     II. BỘ MÁY TỔ CHỨC 

    Các đồng chí lãnh đạo

 

 

 Đồng chí: Bùi Thị Thu Nguyên

Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

Điện thoại: 0988.481.899

Email: buithithunguyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Lý luận: Trung cấp. 

  Điện thoại : 0977.933.123

  Email: nguyenthibich.hb@quangninh.gov.vn

 

 

      III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

          * Chức năng

  1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.
  2. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

         * Nhiệm vụ

  1. Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống;thực hiệnđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;
  2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vậtchất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc;
  3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới;
  4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;
  5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 966
Đã truy cập: 1865843