Liên đoàn Lao động huyện Hoành Bồ

24/10/2018

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HOÀNH BỒ


I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sáu

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ
  
Điện thoại: 0915.481.800


Email:nguyenngocsau@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đ/c: Ngô Tiến Sĩ

Phó Chủ tịch LĐLĐ

Điện thoại: 098409840521

 

 

Đ/c: Phùng Thị Mai Hương 

Phó Chủ tịch LĐLĐ

Điện thoại: 0166 3417 166

 

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


+ Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. 


+ Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.


+ Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Tham gia với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của CNVCLĐ trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của  CNVCLĐ trên địa bàn. 


+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện  pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp. Hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 


+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước ở địa phương kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.


+ Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao.


+ Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động các công đoàn trực thuộc; xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh./

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 306
Đã truy cập: 2003645