Hạt Kiểm lâm Hoành Bồ

16/04/2018

HẠT KIỂM LÂM HOÀNH BỒ 

 Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

 Số điện thoại: 02033.3858.068

 Địa chỉ email: hklhhb@quangninh.gov.vn

 


                         I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

                   Các đồng chí lãnh đạo:

 

 

Đồng chí: Mạc Văn Sự

Chức vụ: Hạt trưởng

Trình độ: ĐH Luật, Kỹ sư Lâm nghiệp

- Lý luận: Cao Cấp

- Điện Thoại: 0937.823.668

Email: macsu66@gmail.com

 

 Đồng chí: Vũ Văn May

Chức vụ: Phó Hạt Kiểm Lâm

Trình độ: ĐH luật

Lý luận: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Điện Thoại: 01234822131

Email: vuvanmay@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Đức Khánh

 Chức vụ: Phó Hạt trưởng

Trình độ:  Kỹ sư Lâm nghiệp

 LLCT: Trung cấp

 Điện thoại: 0128.835.8786

Email: duckhanhhl@gmail.com

 

             II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo chuyên ngành về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn:

a. Bảo  vệ  rừng,  phòng  cháy,  chữa  cháy  rừng, phát triển rừng;  phòng,  trừ  sâu  bệnh  hại  rừng;

b. Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;

c. Tuyên truyên, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

d. Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng , quy ước bảo vệ rừng;

đ. Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ,  Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn;

e. Thực hiện các nhiệm vụ về bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng và phát triển rừng do Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện giao cho.

3. Tổ chức chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ:

a. Quản lý tổ chức biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định về phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật;

b. Bố trí, chỉ đạo, kiểm tra công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;

c. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trạm Kiểm lâm;

d. Xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

đ. Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế, khai thác;

e. Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

4. Thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ về công tác sử dụng và phát triển rừng theo chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm và của chính quyền địa phương giao cho.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1012
Đã truy cập: 1865889