Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

28/09/2019

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
  

Địa chỉ: Khu 3 – Thị trấn Trới – Hoành Bồ - Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033. 858 334.

Fax:

Email:

 

       I. BỘ MÁY TỔ CHỨC

   - Các đồng chí lãnh đạo  

 

 

 Đồng chí: Lê Đình Anh

Chức vụ: Giám đốc 

          Chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp.

   Lý luận: Cao cấp.

 Chức vụ: Giám đốc

          ĐT:  02033 705678  - 091 53 53 289

          Email: ledinhanhhbo@gmail.com

 

 

         

              II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 * Chức năng:

1. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hoành Bồ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ, có chức năng thực hiện nhiệm vụ về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, các hoạt động khuyến nông và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Hoành Bồ, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan.

*  Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động về công tác Bảo vệ thực vật, Thú y, Khuyến nông; Các dự án, đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo, các mô hình trình diễn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các quy trình sản xuất tiên tiến trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, mô hình của tỉnh và địa phương trong lĩnh vực được giao sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

5. Tham mưu, giúp UBND huyện hướng dẫn sản xuất về giống, cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản về phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai đối với cây trồng, chăn nuôi, thuỷ sản.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; hướng dẫn bà con nông dân, cán bộ thú y, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông xã giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các ổ dịch mới và kiểm soát các ổ dịch cũ; tổ chức, chỉ đạo dập tắt dịch và ngăn ngừa dịch lây lan sang các vùng khác trên địa bàn huyện:

7. Hướng dẫn nông dân thực hiện các quy trình sản xuất rau, hoa, quả, chè an toàn, Qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp; Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); Qui trình sản xuất áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, thực hiện sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trên địa bàn;

8. Hướng dẫn nông dân sử dụng các loại phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thú y thuỷ sản, đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và hạn chế gây ô nhiễm môi trường; đồng thời hướng dẫn thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để tiêu hủy theo đúng quy định;

9. Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình, kết quả công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông và các hoạt động khác có liên quan ở địa phương theo quy định với cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan chuyên ngành cấp trên; cập nhật, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu về trồng trọt, bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông theo quy định phục vụ công tác chỉ đạo; tổng kết, đánh giá hoạt động trên địa bàn huyện.

10. Báo cáo UBND huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch và công bố hết dịch bệnh động, thực vật, thuỷ sản theo quy định pháp luật; 

11. Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức xây dựng và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới Bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông cơ sở.

12. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ trên địa bàn huyện 

13. Tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn.

14. Tổ chức sản xuất tạo cây, con giống; tư vấn và thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; thực hiện các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp (bao gồm: kỹ thuật nông nghiệp, cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, dịch vụ thủy lợi, dịch vụ điện sản xuất nông nghiệp....) theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức tuần tra, quản lý đê.

16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện Hoành Bồ chỉ đạo và thực hiện các công tác khác theo hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 938
Đã truy cập: 1970887