Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Hoành Bồ

21/03/2019

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 


Địa chỉ:  Khu 4, TT Trới, huyện Hoành Bồ

Điện thoại: 02033.690.304

Email: ttptqd.hb@quangninh.gov.vn

 

            I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

  1. Các đồng chí lãnh đạo

 

 

Đồng chí: Hồ Ngọc Thủy

Chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng,

Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 02033.690.304

Email: hongocthuy@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Đức Cường

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Lý luận: Trung cấp

 Điện thoại: 0913 044 968

email:Phamduccuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến

Chức vụ: Phó Giám đốc

Chuyên môn: ĐH Tài chính Kế toán

Thạc sĩ Kinh tế học

Lý luận: 

Điện thoại: 0916.278.199

Email: nxtien.MHB@gmail.com

 

           II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


- TTPT QĐ gồm 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng kỹ thuật - Đầu tư- Xây dựng cơ bản, Phòng kinh tế – Kế hoạch, phòng Hành chính tổng hợp 

  1. Chức năng:

- Là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hoành Bồ có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phát triển các khu tái định cư, đầu tư kết cấu hạ tầng trên đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, quản lý quý đất thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực BT, GPMB 

- Là đơn vị sự nghiệp có thu, tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật 

  2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện BT, GPM  khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện 
- Tạo và phát triển quỹ đất phục vụ các nhu cầu phát triển KT-XH…, ổn định thị trường BĐS 
- Nhận chuyển nhượng quyền SDĐ 
- Phát triển các khu dân cư, TĐC 
- Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng trên đất 
- Quản lý quỹ đất đã GPMB, quỹ đất nhận chuyển nhượng 
- Tổ chức đấu giá quyền SDĐ, đấu thầu dự án có SDĐ 
- Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý, phương án, đề án đầu tư để các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
- Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực BT, GPMB 
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 943
Đã truy cập: 1970892