Phòng giáo dục và đào tạo

14/02/2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀNH BỒ

Trụ sở: Khu3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ

Điện thoại:0206.563.919

Email: phonggdvdt.hb@quangninh.gov.vn

 

          I. TỔ CHỨC BỘ MÁY  

             Các đồng chí lãnh đạo

 

 Đồng chí: Nguyễn Thị Định

Chức vụ: Trưởng phòng

Chuyên môn: Thạc sỹ

 Lý luận chính trị: Cao cấp

ĐT: 0399892325

Email: Nguyenthidinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

ĐT: 0912301297

Email: Nguyenthitam.hb@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí:  Ngô Tiến Sỹ

 Phó trưởng phòng

Trình độ CM: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email: ngotiensyhb@gmail.com

Điện thoại di động: 0948633871

 

              II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoành Bồ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung Giáo dục và Đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng.

- Chỉ đạo, quản lý chung toàn ngành.

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực: tổ chức cán bộ, thi đua, tổng hợp, cải cách hành chính, chính sách nhà giáo.

 - Chỉ đạo công tác lập kế hoạch, thống kê, xây dựng CSVC, các dự án, chương trình đầu tư, phát triển giáo dục; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Điều hành ngân sách sự nghiệp giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo công tác tư tưởng chính trị, hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành.

- Chỉ đạo chuyên môn tiểu học, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; chỉ đạo bồi dưỡng học sinh năng khiếu cấp tiểu học; Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên cấp tiểu học.

 - Phụ trách công tác phối hợp với với các phòng: Tài chính và Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế hạ tầng,  Ban Quản lý dự án công trình, Cơ quan Tổ chức- Nội vụ, Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra, Công an huyện.

  • Là người phát ngôn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng phòng.

- Chỉ đạo chuyên môn mầm non, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, sử dụng trang thiết bị dạy học cấp mầm non cấp mầm non, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên mầm non.

- Chỉ đạo, rà soát công tác phổ cập giáo dục mầm non; công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác công tác nữ CNVC-LĐ, bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em.

- Phụ trách công tác phối hợp với các đơn vị: Mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội chữ thập đỏ; Phòng LĐTB-XH; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế.

- Phụ trách nội vụ cơ quan.

  • Thay mặt Trưởng phòng khi được ủy quyền.

3. Đồng chí: Ngô Tiến Sỹ, Phó Trưởng phòng.

- Chỉ đạo chuyên môn THCS, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS; sử dụng thiết bị dạy học cấp THCS.

- Chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT của ngành.

 - Chỉ đạo công tác GDTX, công tác học sinh sinh viên, ngoại khóa.

- Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên cấp THCS.

- Phụ trách công tác phối hợp với các ngành, cơ quan: Tư pháp, Văn hoá và Thông tin, Viễn thông, Huyện Đoàn, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

- Tham gia tiếp nhận và kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT tại Trung tâm hành chính công  Huyện.

  • Thay mặt Trưởng phòng khi được ủy quyền.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 616
Đã truy cập: 1859973