Thanh tra huyện

16/04/2018

THANH TRA HUYỆN

Địa chỉ: Khu 4, Tầng 2, trụ sở Trung tâm Hành Chính Công

Điện thoại : 02033.6922.250

 Emai: thanhtra.hb@quangninh.gov.vn

 

 

                      I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 

 

Đồng chí: Phạm Sĩ Hùng

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0915043765

Email: phamsyhung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Huy Hải

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0913367479

Email: nguyenduyhai@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0912 506 656

Email: nguyenthanhtung.hb@quangninh.gov.vn

 

               II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Thanh tra huyện Hoành Bồ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện Hoành Bồ, có trách nhiệm giúp Uỷ ban Nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Nhân dân huyện.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện.

Thanh tra vụ việc cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện giao.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Nhân dân huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 222
Đã truy cập: 1948423